Norsk teaterråd avvikles

Årsmøtet i Norsk teaterråd vedtok å avvikle organisasjonen på ekstraordinært årsmøte 14. desember. Nytt telefonnummer til DRAMAS er 24 14 11 19 (eventuelt 24 14 11 18).

Les mer

«Parmakar, parmakar, mak meg i par, verp meg eit varp, kår meg ein kar.»– Spelemann på taket