Norsk teaterråd avvikles

Årsmøtet i organisasjonene har vedtatt å avvikle Norsk teaterråd i sin nåværende form. Nytt telefonnummer til DRAMAS er 24 14 11 19 (eventuelt 24 14 11 18). Mer informasjon kommer her i løpet av uke 41.

Les mer

«Parmakar, parmakar, mak meg i par, verp meg eit varp, kår meg ein kar.»– Spelemann på taket