Alvorlig rapport

Selv om KPMG har få merknader vedrørende Norsk teaterråds saksbehandling og videreformidling av midler, så er rapporten svært kritisk til de betydelige svakheter de har notert knyttet til økonomiforvaltning, – styring og internkontroll i organisasjonen.

Les mer

Hold av helgen 19. – 21. september til teaterkurs, NM i teatersport med mer!– Teaterdagene på Lillehammer