Innspillskonferanse om frivillighet

Publisert: 03.09.2014

Generalsekretær Morten Hagevik i Norsk teaterråd fikk snakket med kulturminister Thorhild Widvey under Kulturdepartementets innspillskonferanse vedrørende intensjonserklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor.

Innspillskonferanse om frivillighet

Regjeringen har startet arbeidet med en intensjonserklæring for samspillet med frivillig sektor, og ønsker en erklæring som er forankret i den virkeligheten frivilligheten selv beskriver. Kulturminister Widvey invitere onsdag 3. september derfor hele bredden av frivillig sektor til å komme med sine innspill til innholdet i erklæringen.

Frivillighet har en sentral plass i regjeringens politiske plattform og inngår som ett av åtte satsingsområder. Intensjonserklæringen skal anerkjenne frivillighetens verdi og egenart. Målet er at den skal gi forutsibarhet i samspillet mellom statlige myndigheter og frivilligheten og beskrive de overordnede spillereglene for samarbeid og dialog.

Generalsekretær Morten Hagevik møtte kulturminister Thorhild Widvey under innspillseminaret. Og de hadde en ivrig prat om både kultur, teaterråd, tilskuddsforvaltning og frivillighet.