Amatørteaterfeltet på stedet hvil

Publisert: 08.10.2014

Ivar Christiansen i Norsk teaterråd er glad for forslaget til statsbudsjettet som ble lagt frem 8. oktober.

Amatørteaterfeltet på stedet hvil

– Vi jobber aktivt for at Norsk teaterråd skal være den foretrukne fordelingskanal for offentlige midler også i 2015.
De nærmere 400 000 aktive teaterinteresserte som er engasjert via amatørteatrets paraply, vil fremdeles nytte godt av offentlige tilskudd både fra Frifond teater og fra tilskuddsordningen for historiske spel.

– Vi setter vår lit til at Stortingsflertallet ser nytten av amatørteaterfeltets egen paraply i arbeidet med budsjettet for 2015, og regner med at departementet bekrefter dette, sier Christiansen.

Forslaget:
Kapittel 324, post 78
Amatørteaterformål 2014: 16 149 000
Forslag 2015: 16 522 000

Kapittel 415, post 72
Tilskudd til frivillig virksomhet for barn og ungdom (Frifond)
2014: 51 051 000
Forslag 2015: 52 500 000

Historiske spill
2014: 3 188 000
Forslag 2015: 3 293 000

Mer informasjon og kommentarer:
Ivar Christiansen, styreleder, mobil 916 10 873
Morten Hagevik, generalsekretær, mobil 928 98 660

Norsk teaterråd representerer 17 organisasjoner og 8 fylkesteaterråd som årlig engasjerer og involverer nærmere 400 000 teaterinteresserte: Skuespillere, musikere, dansere, scenografer, sminkører, kostymeansvarlige, øvrige tilretteleggere,- og publikum . Gjennom et utall produksjoner innenfor revy, spel, amatørteater, teatersport, dans, musikaler, vandreteater og festivaler gleder og engasjerer våre medlemmer hverandre og publikum gjennom hele året,- og i hele landet. I tillegg til de organiserte aktivitetene, har Norsk teaterråd et betydelig nedslagsfelt i kulturskoler, videregående skoler og ”uorganiserte” teateraktiviteter gjennom Dramas og Frifond teater.