Bedre fellesløsninger i Frivillighetsregistret

Publisert: 08.10.2014

Eli Ulvestad fra Noregs ungdomslag viste til positive erfaringer med digitale medlemsregistre i møte arrangert av Frivillighet Norge.

Frivillighet Norge organiserer nærmere 300 organisasjoner på frivillighetsfeltet, og Frivillighet Norge har vært svært opptatt av hvordan Frivillighetsregisteret kan hjelpe den enkelte organisasjon og det enkelte lag til en bedre hverdag.

Samtalen med de ulike aktørene: Kulturdepartementet, Brønnøysundregistret og andre har vært svært utfordrende, men Frivillighet Norge rapportere allikevel på at man var kommet et godt skritt videre på et møte 7. oktober.

Grunnlaget er nå lagt for at alle organisasjoner kan la sine lagsopplysninger bli automatisk koordinert med Frivillighetsregistret, og på den måte bidra til mindre byråkrati både opp mot det offentlige og også i forholdet mellom organisasjonens sentrale ledd og det lokale leddet. Firmaet Unicornis er engasjert av Frivillighet Norge til å håndtere de ulike tekniske løsningene, og deres representanter presenterte også rammene for den fremtidige løsningen.

Eli Ulvestad fra Noregs ungdomslag orienterte nærmere 30 fremmøtte om sin organisasjons erfaring med å gå over fra et system som krevde mye av både medlemslag og sentralledd, og til et heldigitalt system hvor hvert enkelt lag håndterer sin informasjon selv. Orienteringen ble mottatt med interesse av flere av de tilstedeværende, og det vil være aktuelt å bidra til den type informasjonsdeling også i Norsk teaterråd fremover.