Bli med på undersøkelsen:
Teater og scenerom for framtida

Publisert: 02.09.2014

Norsk teaterråd ønsker å kartlegge øvingslokaler og framføringsscener for lag og organisasjoner som driver med teater.

Bli med på undersøkelsen: <br><i>Teater og scenerom for framtida</i></br>

Teaterlagene eier vanligvis ikke hus, de fleste leier øvingslokale, og framfører revy, spel og teater i kulturhus, samfunnshus, ungdomshus og grendehus o.l. Norsk teaterråd ønsker å få dokumentert hvilke hus teaterlagene bruker og hvilke vilkår lagene har.

Teaterrådet jobber for å skape bedre forsåelse for amatørteatrenes behov, og i denne sammenhengen vil en slik undersøkelse være viktig å kunne bruke.

Svar på undersøkelsen her