494,8 millioner kroner av spillemidlene til kulturformål i 2014

Publisert: 23.05.2014

Regjeringen har fordelt 494,8 mill. kroner av overskuddet i Norsk Tipping AS til kulturformål i 2014.

494,8 millioner kroner av spillemidlene til kulturformål i 2014

197,9 mill. kroner går til Den kulturelle skolesekken, 133 mill. kroner går til kulturbygg og 148,4 mill. kroner går til frifond. 15,4 mill. kroner går til Den kulturelle spaserstokken.

Se hele oversikten her