Ekstraordinært årsmøte

Publisert: 16.09.2014

Den endelige innkallingen til Norsk teaterråds ekstraordinære årsmøte den 16. oktober er nå sendt ut. Og styret har utvidet rammene for møtet for å sikre at at det er tid nok til en grundig gjennomgang av styrets rapport på KPMGs anbefalinger. Påmeldingsfrist er satt til 1. oktober.

Ekstraordinært årsmøte

Styret er opptatt av å orientere delegatene fra medlemsorganisasjonene og fylkesteaterrådene grundig, samt at det skal være god anledning til å drøfte styrets gjennomføring av KPMGs anbefalinger. Tidsrammen for møtet er derfor satt til 5 ½ time, med oppstart kl 10.30.
Styret har rådspurt Norsk teaterråds kontrollkomité, vedrørende muligheten til å melde inn andre saker til det ekstraordinære møtet. Kontrollkomiteen sier følgende i en uttalelse:

– ”Et ekstraordinært årsmøte gjennomføres grunnet spesielle hendelser etc i en organisasjon som det er behov for behandles av et ekstraordinært årsmøte. Det er den spesifikke hendelse/sak som skal opp på et ekstraordinært årsmøte.  […]
Dersom det finnes andre saker som noen vil ha opp, skal disse vente til det ordinære årsmøtet, [eventuelt på et nytt ekstraordinært årsmøte.]”

Styrets flertall sin vurdering samsvarer med Kontrollkomiteens på dette punktet.

Styret legger således frem følgende saker på møtet:
Sak 1   Gjennomgang av KPMGs rapport og anbefalinger
Sak 2   Årsmøtets tillit til styret

Sakspapirer blir sendt ut i etterkant av styrets møte den 1. oktober, og organisasjoner/fylkesteaterråd kan beregne å ha disse på formiddagen 2. oktober.

Årsmøtets tillit
Styret har, i sitt møte den 28. august, vedtatt enstemmig å stille sine plasser til disposisjon. Og styret vil i sak 2 be om årsmøtets vurdering om man har fortsatt tillit til det sittende styret.
Det er styrets flertall og Kontrollkomiteens vurdering at valgkomiteen kun trer sammen dersom årsmøtet ikke har tillit til styrets videre arbeid. Dette innebærer at det ikke vil bli gjennomført valg på dette årsmøtet, men at det må innkalles til et nytt ekstraordinært årsmøte dersom styret ikke får den nødvendige tillit hos årsmøtet.

Årsmøtepapirer
Papirene til det ekstraordinære årsmøtet blir sendt ut 2 uker i forkant. Da dette er svært kort tid før møtet, bes alle organisasjoner og fylkesteaterråd å legge til rette for styremøter/drøftinger i egen organisasjon i den grad det er mulig i perioden 2. oktober til 15. oktober.

Påmelding til ekstraordinært årsmøte 16. oktober

Innkallingen som PDF