Ekstraordinært årsmøte

Publisert: 04.09.2014

Styret innkaller organisasjoner og fylkesteaterråd til årsmøte 16. oktober.

Ekstraordinært årsmøte

Sekretariatet i Norsk teaterråd arbeider med å etablere nye rutiner i henhold til de anbefalingene som KPMG har kommet med i sin rapport. Flere av tiltakene er allerede gjennomført, og styret skal drøfte en foreløpig rapport fra generalsekretæren på sitt møte den 12. september.

Styret skal deretter rapportere til medlemsorganisasjonene og fylkesteaterrådene, og sendte derfor ut innkalling til ekstraordinært årsmøte før helgen. Årsmøtet avholdes i Oslo den 16. oktober.
På dette møtet vil styret rapportere på de ulike anbefalingene til KPMG. Styret har også vedtatt å stille sine plasser til disposisjon.

Sakspapirer blir sendt ut to uker før møtet.