Engasjert for kulturen

Publisert: 09.09.2014

Peder Horgen (bildet) fra Norske dansekunstnere og Norsk teaterråd var en av nærmere 20 organisasjoner som drøftet Norsk kulturråd 9. september.

Engasjert for kulturen

Denne gang var det Hege Haukeland Liadal som inviterte på vegne av Arbeiderpartiets kulturfraksjon. Utfordringen var å gjøre rede for hva kulturorganisasjonene mener om rapporten om Norsk kulturråds fremtid.
– Norsk kulturråds kompetanse og ansvar for det regionale og lokale perspektivet er helt fraværende, sa Morten Hagevik fra Norsk teaterråd. Og Peder Horgen (bildet) fra Norske dansekunstnere fikk engasjert applaus for sin  begrunnede kritikk av rapporten.

Hagevik viste til Norsk teaterråds henvendelse til departementet (fra november 2013), hvor Teaterrådet og Vestlandske teatersenter (VT) ba om en opprydning av post 74 og tilskuddet til VT. Han snakket også om betydningen av at andre tilskudd på posten, bl.a. Tilskuddsordningen for historiske spel og friluftspill blir flyttet til Kulturdepartementet.
– Flere organisasjoner, både NOKU og Norges husflidslag peker på Kulturrådets forpliktelse også på det regionale nivå, og det er særs viktig at det fremtidige Rådet er slik sammensatt at de har kunnskap om det kulturpolitiske systemet i alle ledd, sa han.
Han viste også til Dramatikerforbundets høringsuttalelse, hvor det pekes på at Fagfellevurdering ikke bør være noe problem. –Dette er en løsning vi har hatt i mange år i Norsk teaterråd, og det har fungert utmerket.

Engasjert
Peder Horgen fra Norske dansekunstnere fikk svært god respons hos de fremmøtte da han pekte på store mangler i rapporten. – Kunstnerperspektivet er helt fraværende, sa han. Norske dansekunstnere har levert et høringssvar på 20 sider, og Horgen fikk mange bekreftende nikk i forsamlingen da han gikk gjennom rapporten på overordnet nivå.
Hege Haukeland Liadal, Rigmor Aaserud og Sonja Mandt fra Arbeiderpartiet noterte flittig, og lovet å ta innspillene med seg i sammenhenger hvor Norsk kulturråd for fremtiden blir drøftet.