Frifond og spelordningen på samme nivå

Publisert: 08.10.2014

Tilskuddsordningen for historiske spel og friluftsspill foreslås økt med 3,3%, mens Frifond-tilskuddet får en mindre økning på 2,9% i forslaget for statsbudsjett for 2015.

For 2014 ble det bevilget kr 3 188 000 over Kulturrådets budsjett til Tilskuddsordningen for historiske spel og friluftsspill. Ordningen har vært administrert av Norsk teaterråd.
Det foreslås en økning på 3,29% til kr 3 293 000 i 2015.

Finansieringen av tilskuddsordningen foreslås endret, slik at den fra 2015 finansieres av overskuddet fra Norsk tipping. Det gjør muliggens at finansieringen er mer usikker: Den blir iallefall mer avhengig av det overskuddet som Norsk tipping til en hver tid har.

Norsk teaterråd mottok søknader for over 11 millioner i 2014. Det ble derfor søkt om en betydelig økning i tilskuddet fra 2015. Departementet har ikke økt tilskuddet, men det er gitt en mindre økning, slik at tilskuddet beveger seg opp mot det man fikk i 2013.

Frifond teater

Bevilgninger til støtteordningen Frifond gjøres i to «omganger»: I statsbudsjettet og i forbindelse med Norsk tippings generalforsamling året etter. Den første bevilgninger er foreslått økt med 2,9%, mens det kun er stipulert hvilket overskudd Norsk tipping kommer til å få i 2014.

For 2014 ble det bevilget 51 015 000 til Frifond over Statsbudsjettet.
Det foreslås en økning på 2,91% til kr 52 500 000. Frifond teater sin andel av dette blir først bestemt i januar 2015.

Det er, heller ikke her, tatt noen beslutning om hvem som skal fordele Frifond teater-tilskuddet for 2015.

Forvaltning av tilskuddene

Departementet har ikke sagt noe om hvordan tilskuddene skal forvaltes i 2015. Norsk teaterråd har forvaltet disse tilskuddene frem til 1. september i år på vegne av fellesskapet.