Høring om organisasjonseigde kulturbygg

Publisert: 11.06.2014

Norsk teaterråd deltok 5. juni på høring i Stortingets familie- og kulturkomité om bedring av rammevilkår for organisasjonseide kulturbygg.

Høring om organisasjonseigde kulturbygg

Tidligere i vår fikk Noregs Ungdomslag gjennomslag i Senterpartiet for saken om momskompensasjon for organisasjonseide kulturbygg, og Senterpartiet leverte inn et såkalt dokument 8-forslag. Dette forslaget har det vært høring på i Stortingets familie- og kulturkomité, og Norsk teaterråd stilte sammen med 7 andre organisasjoner.

Elendige øvingslokaler
Norge flommer over av entusiastiske kulturutøvere på alle felt. Vi spiller teater, revy, danser, spiller i korps, synger i kor, band, orkestre. Hver uke gledes over én million av oss av ulike fritidsaktiviteter: Som deltakere, utøvere eller publikum. Felles for mange av disse aktivitetene, er elendige lokaler som aldri ville bli akseptert på en arbeidsplass eller i en idrettsaktivitet.

I mange kommuner fungerer kulturhusene svært godt, og de er en viktig del av kulturlivet i kommunen. Imidlertid gir ulike inntjeningskrav og driftsmodeller at de kommunale kulturhusene blir vanskelig tilgjengelig for det lokale kulturlivet. Mange aktiviteter – for barn, unge og alle aldersgrupper – blir henvist til de små kulturbyggene hvor

–    akustikken er dramatisk dårlig
–    luftkvalitet og luftmengde er ikke tilpasset større grupper
–    tilgangen til lokalet er begrenset
–    lagerplass er ikke-eksisterende
–    en vesentlig tid av øvelsen må benyttes til opp- og nedrigg

Noen av disse lokalene eies av organisasjoner, og mange av disse ønsker å gjøre sine ungdomshus mer tidsriktige. I dag driver ungdomslag kronerulling i bygda for å betale momsutgifter til oppussing av ungdomshusene. Regelverket er også svært ulogisk. Dette gir en uheldig skjevfordeling mellom ulike kulturhus og mellom idrett og kultur.

Viktig del av frivillighetspolitikken
Lokaler og anlegg er en viktig del av en nasjonal, regional og lokal frivillighetspolitikk. Det eksisterer i dag ingen nasjonal oversikt over ulike typer kulturbygg, slik det gjør i Idrettsanleggsregisteret. Vi foreslår derfor at komiteen også ber om at det etableres en nasjonal database for kulturbygg, slik at man kan få en samlet oversikt over eierskap, behov for nybygg og oppgraderinger av alle typer hus for kultur.

Norsk teaterråds forslag er:

1.    Momskompensasjonsforskriften endres slik at alle frivillige organisasjoner som har drift av hus eller anlegg som en del av sin frivillige virksomhet kan få momskompensasjon knyttet til nyoppføring og påbygning/oppgradering på lik linje.

2.    Momskompensasjonsordningen budsjetteres med en overslagsbevilgning i statsbudsjettet, sammen med et uttalt mål om at kompensasjonsberettigede organisasjoner skal få refundert innkjøp av varer og tjenester til den frivillige virksomheten.

3.    Det etableres en nasjonal database for kulturbygg.

 

Se høringen i Stortingets familie- og kulturkomité torsdag 5. juni

Foto: Rådgiver Jannik F. Wiberg og generalsekretær Morten Hagevik legger frem Norsk teaterråds innspill