– Takk til Norsk teaterråd!

Publisert: 16.09.2014

Lars Sæther (bildet) fra Nes lenseteater takket for inspirerende foredrag fra Norsk teaterråds generalsekretær.

– Takk til Norsk teaterråd!

Morten Hagevik, generalsekretær i Norsk teaterråd, var Nes lenseteaters inviterte gjest for å holde foredrag for representanter for politikere og administrasjon i Skiptvet kommune 15. september. Nes lenseteater arbeider nå med å forberede sitt spel i 2015, og hadde invitert rådmann, kultursjef, NAV-sjef, representanter fra Hovedutvalget for kultur og oppvekst, Frivilligsentralen samt medlemmer fra fire partier i kommunen. I tillegg til medlemmer av Nes lenseteater.

Etter å ha blitt ønsket velkommen av styreleder Lars Sæther (bildet) snakket Hagevik varmt om betydningen av å arbeide sammen: Kulturaktører har ofte de samme målene som kommunen har. Og det er viktig å samarbeide om felles mål.

Skiptvet kommunes tre kjerneverdier; kvalitet, engasjement og samspill: Er ikke dette som hånd i hanske også for Nes lenseteater? spurte han.

Planverktøy
Det er viktig at vi fra kulturlivet kjenner til ulike planverktøy: Kulturloven, samarbeidsavtalen mellom KS og Frivillighet Norge,- og ikke minst kommuneplanen, sa Hagevik. –  Og kanskje er det slik at spelvirksomheten i kommunen burde tilsi at det var en lensehakeskulptur ved inngangen til bygda, sa han til stor begeistring i salen.

Han nevnte flere utredninger, som for eksempel Kulturutredningen 2014 (”Enger-utredningen”) og ikke minst regjeringserklæringen. Disse er det viktig at både kulturlivet, politikere uansett parti og vi i kulturlivet kjenner til.

Spel som ledd i utviklingen av lokalsamfunnet
For mange lokale spel er det kommunen som står som søker av midler. Spelene mister ikke nødvendigvis sin ”sjel” av at kommunen overtar det økonomiske ansvaret! I kommunene sitter folk som kan søke, mens teatrene må lære opp sine egne produsenter.

Kommunen kan bidra på mange ulike måter, og fra ulike poster.  – Hva med folkehelse, integrering (via NAV), næring, frivillighet, samarbeid mellom lag, omdømmebygging, kommunal PR, sa Hagevik, og utfordret både kommunepolitikere og spel til å tenke nytt.

Styret i Nes lenseteater gikk inspirerte ut døren etter foredraget, og styreleder Lars Sæther (bildet) hilste Hagevik og Norsk teaterråd med at de var glade for at Norsk teaterråd taler spelenes sak på nasjonalt nivå. Og så ser Nes lenseteater frem mot gode samtaler og felles prosjekter med både kommunen og mange andre lag og foreninger i bygda fremover!

Lenseteatrets hjemmeside

Notert av Kristin Lyhmann