Kulturdepartementet betaler ut til spel

Publisert: 18.09.2014

Kulturdepartemenet har nå ansvar for å betale ut restmidler til spel.

Kulturdepartementet betaler ut til spel

Norsk teaterråd har mottatt rapport på svært mange gjennomførte forestillinger i årets spelsommer. Vi har lest disse med svært stor interesse. Rapportene viser en stor innsats av både frivillige og profesjonelle,
og det engasjement dere har vist er imponerende.

Som mange spel har registrert, så er overføringene vesentlig forsinket. Dette har sammenheng med en gjennomgang som KPMG har hatt av ulike rutiner i Norsk teaterråd.
Teaterrådet er godt igang med å gjennomføre alle de anbefalingene som KPMG har foreslått, og vil levere en ny rapport til Kulturdepartementet i oktober.

I mellomtiden er Norsk kulturråd ansvarlig for at midlene blir overført til dere. 


Styrking av spel i 2015
I 2014 mottok vi søknader for over 11,5 mill, men hadde kun 2.8 mill til utdeling.
Norsk teaterråd arbeider derfor ufortrødent videre med å få politikernes forståelse for spelenes betydning i det enkelte lokalsamfunn, og derved også behovet for å styrke denne potten.