Kulturforum om Norsk kulturråd

Publisert: 24.06.2014

Kulturforum, et forum innenfor Oslo Arbeiderparti, hadde 16. juni et åpent møte. Temaet var Norsk kulturråd – hva nå?

Kulturforum om Norsk kulturråd

Kulturminister Thorhild Widvey (H) har uttalt at hun vil gjennomføre en frihetsreform i kulturpolitikken. Formålet med reformen er at den skal føre til økt maktspredning, høyere kvalitet og bredere finansiering av kulturlivet. I desember i fjor tilsatte kulturminister Torhild Widvey en gruppe som fikk i oppdrag å utrede Norsk kulturråd. Utredningen er et gjennomarbeidet og interessant kulturpolitisk arbeid som berører mange viktig områder innen norsk kulturpolitikk.

Alle de anbefalingene gruppa kommer med, er det viktig for kulturlivet å ta opp til debatt – hvilke konsekvenser vil dette få for norsk kultur?

På møtet ble blant annet forslaget om at Stortinget skal vedta fordelingen mellom fagkapitlene, og at Kulturrådet ikke lenger ha adgang til å overprøve fagutvalgenes avgjørelser debattert. Videre diskuterte de fremmøtte Post 74 og 77, høringsfristen, maktspredning vs maktsentralisering, omfordeling mellom postene, kulturådet som tenketank, rådets sammensetning. Med mye mer.

I panelet satt blant annet Svein Harberg – Komitéleder Stortingets familie- og kulturkomité (H), Hege Haukeland Liadal – Stortingsrepresentant (A), kulturpolitisk talsperson, Geir Jørgen Bekkevold – Første nestleder i Stortingets familie- og kulturkomité (KrF) og Yngve Slettholm – Rådsleder i Norsk kulturråd.

Les Scenekunst.no artikkel om møtet