Kulturkaffekoppen servert igjen

Publisert: 12.06.2014

Arbeiderpartiet inviterte på ny til kulturkaffekopp, med Norsk teaterråds foreslåtte tema Den kulturelle grunnmuren.

Kulturkaffekoppen servert igjen

Stortingsrepresentant og kulturpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Hege Haukeland Liadal inviterte på ny til Kulturkaffekopp onsdag 11. juni på Stortinget. Den kulturelle grunnmuren er den kulturelle infrastrukturen som gir hele befolkningen tilgang til kunst- og kulturfaglig kompetanse, deltakelse og opplevelse. Kunst- og kulturfag i opplæringen, kommunalt og frivillig fritidstilbud og lokalsamfunnets kulturelle arenaer er hjørnesteiner i den kulturelle grunnmuren.

Arbeiderpartiets Kulturkaffekopp skal være et møtepunkt mellom Arbeiderpartiet og kulturlivet, der man kan ha samtale om dagsaktuelle kultursaker. Det er ment som en uformell møteplass, som vil bli invitert til fra tid til annen. Her kan gode ideer luftes og problemstillinger diskuteres. Målsettingen er å holde kulturfanen høyt – sammen.

Norsk teaterråd var representert med generalsekretær Morten Hagevik og rådgiver Jannik F. Wiberg. Vi stilte bl.a. spørsmål om Kulturloven, hus for kultur, momskompensasjonen og kulturkonsulentenes svekkede rolle i kommunene.

Videre diskuterte de fremmøtte Engerutvalget Kulturutredningen 2014, utfordringene for den lokale kulturen, forholdene mellom amatører og profesjonelle, kulturlivets økende konkurranse og mønsterkommuner. Med mye mer.

Norsk teaterråd ser på slike møtepunkter som et god initiativ og setter pris på at partiene tar i mot spørsmål fra kulturfeltet. Neste møte blir over sommeren og skal omhandle rapporten Gjennomgangen av Norsk kulturråd som er på høring.