Kulturorganisasjoner samler seg

Publisert: 30.09.2014

Norsk teaterråd var en av ti kulturorganisasjoner som drøftet hvordan vi i fellesskap kunne løfte kulturfeltet forrige uke. - Det er mer som forener enn som skiller oss, sa Morten Hagevik fra Norsk teaterråd. Et konkret resultat av møtet er at organisasjonene skal informere hverandre bedre.

Kulturorganisasjoner samler seg

Norsk kulturforum (NOKU) hadde tatt initiativ til møtet, som primært var for deres medlemsorganisasjoner. Men i tillegg til Norsk teaterråd, Folkeakademienes landsforbund, Norsk husflidslag, Norsk musikkråd, Studieforbundet kultur og tradisjon og Musikkens studieforbund, deltok også Fagforbundet, Musikernes fellesorganisasjon og Norsk kulturskoleråd. Morten Christiansen og Pål Djuve (bildet) fant tonen raskt. Kulturskolene har mange felles utfordringer med det frivillige kultlurlivet, og fagforbundene har også mye å bidra med. I den felles møteplassen «Forum for kulturorganisasjoner» var det svært mange engasjerte innlegg.

Styreleder Per Aimar Carlsen i NOKU invitere alle organisasjonene til blii tydeligere aktører i kulturdebatten, og flere representanter var klar for det. Mange ulike tema ble drøftet, både Norsk kulturråd, fylkeskommunene, kommunereform, folkehelse og lokaler.
Flere var opptatt av at NOKU er en naturlig,  og felles møteplass for kulturfelet, og at diskusjonen måtte blir tatt opp senere.  Deltakerne ble enig om å holde hverandre bedre informert om deres egne saker,- og saker av felles interesse. – Vi bør gå tilbake til oss selv og drøfte hva vår egen organisasjon kan bidra med inn i kulturfellesskapet slik at vi kan ha enda bedre nytte av hverandre, sa Hagevik fra Norsk teaterråd i avslutningen av møtet.