Marvin Wiseth ny styreleder i Norsk teaterråd

Publisert: 11.02.2015

Marvin Wiseth er ny styreleder i Norsk teaterråd, og med seg i styret har han fått en rekke personer med bakgrunn både fra amatørteaterfeltet, politikk, organisasjoner, samfunnsliv og offentlig forvaltning på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

På det ekstraordinære årsmøtet i Norsk teaterråd 9. februar, ble Marvin Wiseth og resten av valgkomiteens forslag til nytt styre, valgt med akklamasjon fra et enstemmig årsmøte.

Styret i Norsk teaterråd består av

  • Marvin Wiseth (leder)
  • Laila Skaret (nestleder)
  • Arvid Blindheim
  • Kristian Spilhaug
  • Magnus Sørvig
  • Lise Sveine
  • Einar Feldmann
  • Hans Kåre Sjøstrøm (1. vara)
  • Inger Johanne H. Sveen (2. vara)
  • Bjørn Rognstad (3. vara)