Norsk teaterråd møtte statssekretæren

Publisert: 18.09.2014

Styret i Norsk teaterråd arbeider nå svært konsentrert med å innfri alle anbefalingene som KPMG har i sin rapport. I den sammenheng var Ivar Christiansen (styreleder), Frode A. Rismyhr (styremedlem) og Trond Enger (kontrollkomiteen) i møte i Kulturdepartementet onsdag 17. september.

Norsk teaterråd møtte statssekretæren

Representantene fra Norsk teaterråd gjorde rede for styrets arbeid siden rapporten forelå, og også det arbeidet som er gjennomført tidligere i år. Statssekretær Borgundvaag fikk videre informasjon om Norsk teaterråds vanskelige økonomiske situasjon, samt at det nå er sendt ut permitteringsvarsel til samtlige ansatte fra 1. oktober.

Departementet viste til sitt brev fra 11. september, hvor ga melding om at de opprettholder stopp i overføringer til etter det ekstraordinære årsmøtet den 16. oktober.

– Med det arbeidet som nå legges ned i Teaterrådet, og de beslutninger som vedtas på det kommende ekstraordinære årsmøtet, håper jeg at departementet betaler ut den driftsstøtten som Norsk teaterråd venter på, sier Ivar Christiansen.