– Ny handlingsplan peker fremover

Publisert: 23.06.2014

Årsmøtet i Norsk teaterråd vedtok ny handlingsplan i mai, og organisasjonene og fylkesteaterrådene var enig om flere spennende nye arbeidsområder i perioden frem mot 2016.

– Ny handlingsplan peker fremover

Handlingsplanen beskriver hvilke områder Norsk teaterråd skal arbeid i den kommende toårsperioden, og inneholder en rekke oppgaver innenfor service, politikk, organisasjonsutvikling og rammevilkår. Strukturen i planen var ny i 2012, og denne var såpass vellykket at årsmøtet ønsket samme oppbygning fremover.

– Handlingsplanen er tydelig på hvilke oppgaver man ønsker at Norsk teaterråd skal bidra på, sier Morten Hagevik i Norsk teaterråd. Og flere av områdene skal løses i samarbeid med organisasjoner og fylkesteaterråd: – Vi er ikke store nok, eller har nok ressurser til å løse disse alene, sier han. Derfor er samarbeid i amatørteaterparaplyen veien å gå.

Sammenhenger lokalt-regionalt-nasjonalt
Årsmøtet ønsker at Norsk teaterråd skal bidra til å styrke samarbeidet mellom kulturaktører på lokalt nivå, og synliggjøre amatørteaterfeltet sin rolle som samfunnsutvikler. Dette er ett av de områdene hvor det blir spennende å utvikle rådet fremover, sier Hagevik. – Norsk teaterråds 17 medlemsorganisasjoner er årlig i kontakt med nærmere 1 000 lag, og svært mange av disse har utfordringer som er knyttet til den kommunale kulturforvaltningen. Det er en naturlig oppgave for Norsk teaterråd å bidra til at kunnskapen om våre medlemsorganisasjoners aktiviteter øker i kommunene. – Her er vår sentrale plassering i Frivillighet Norge viktig, poengterer han.

Gjennomgang av alle støtteordninger
Årsmøtet har ønsket en gjennomgang av alle støtteordninger i den kommende toårsperioden. Dette er også en naturlig oppgave. – Styret går jevnlig gjennom retningslinjene, og har også satt ned et eget utvalg for å se på driftsstøtteordningen. Utvalget skal straks i gang med arbeidet sitt igjen etter en kort pause. – Styrets intensjon er at det skal gjennomføres en bred høring i alle organisasjoner og fylkesteaterråd i løpet av de nærmeste fire månedene, slik at man har mulighet til å drøfte eventuelle endringer i regelverket på høstens ledermøte i november, avslutter Hagevik.