Spel- og Frifond-penger på vei ut i oktober

Publisert: 08.10.2014

Kulturrådet overfører midler til spelene, og Kulturdepartementet til Frifond-mottakere i løpet av kort tid.

Norsk teaterråd har gitt Kulturdepartementet oversikt over de lag og foreninger som har levert godkjente søknader og rapporter på Frifond teater for en tid tilbake, og har nettopp fått beskjed om at departementet vil overføre midlene til amatørteaterlagene ”i løpet av oktober”. Det har ikke vært mulig å få en nærmere overføringsdato fra departementets side.

For lag som venter på midler fra Tilskuddsordningen for historiske spel og friluftsspill, så er det Norsk kulturråd som har ansvaret for denne overføringen. Der skal de fleste midlene være overført nå til de som leverte rapport og fikk denne godkjent før 15. september. Spel som har sendt inn rapport etter dette, vil få sin utbetaling i løpet av november. Vi vil sende ut en felles informasjon til alle spel om dette i løpet av kort tid.