Støtter teaterrådet

Publisert: 09.10.2014

Styret i organisasjonen RAVN har vedtatt å støtte Norsk teaterråd med kr 10 000. RAVN er den andre organisasjonen som støtter sin teaterparaplyen med midler i påvente av driftsstøtten av Kulturdepartementet.

Støtter teaterrådet

Ravn er en idealistisk forening for levende rollespill, og er en av de minste medlemsorganisasjonene i Norsk teaterråd. Ravn samler store deler av rollespilllmiljøet i Norge, og støtter arrangering av laiver økonomisk og praktisk.

Ravn følger opp Frilynt Norge, som tidligere i september bidro med et tilskudd på kr 50 000 til Norsk teaterråd.

Anstrengt økonomisk situasjon
Kulturdepartementet har stoppet alt tilskudd til amatørteaterparaplyen, og gitt beskjed om at de først vil vurdere å overføre de vedtatte tilskuddene til Teaterrådet i etterkant av det ekstraordinære årsmøtet 16. oktober. Dette har ført til en svært anstrengt økonomi for Norsk teaterråd, og noen av de ansatte er permitert, andre har fått permisjon.

For å sikre en minimumsaktivitet, ikke minst på de serviceoppgavene som Norsk teaterråd har ovenfor amatørteaterfeltet, så vil tilskuddet fra Ravn og Frilynt komme svært godt med.