Scenetekstfondet

Scenetekstfondet gir tilskudd til teatergrupper som ønsker hjelp av profesjonell dramatiker til å skrive manus spesielt for dem.

OPPDATERT INFORMASJON JUNI 2015:
Scenetekstfondet for 2015 er har foreløpig ikke behandlet noen søknader, da Kulturdepartementet har gitt beskjed om at Norsk teaterråd får avslag på sin søknad om midler. Vi har ikke mottatt formell beskjed enda, men vi legge ut oppdatert informasjon straks departementet informerer oss.

 

————————————-

 

Søknadsfrist er fortløpende gjennom hele året. Tilskudd fra ordningen er øremerket dramatikerhonorar.

Vedtekter (PDF)

Retningslinjer (PDF)

Søknadsskjema (doc)

 

Når du sender inn søknaden, ikke glem å:
– Huske alle vedleggene. Søknader som mangler vedlegg blir ikke behandlet på styremøte.

– Søknaden må være hos Norsk teaterråd senest en uke før styremøte.

– Huske å søke tidlig i prosessen. Søknader mottatt senere enn 1 mnd før premieren blir ikke behandlet.

– Sende oss fullstendig budsjett og fremdriftsplan. Hvis dere søker før dette er klart, må dere vise at prosjektet er gjenomførbart og godt planlagt.

– Huske at budsjettet skal være i balanse. Det vil si at søknadssummen ikke må være høyere enn summen som er satt av til dramatiker i budsjettet. Midler fra Scenetekstfondet skal utelukkende gå til dramatikeren.

– Scenetekstfondet bevilger max 35. 000.- til nye verk. Nye dramatiseringer har et tak på 15. 000.-

– I prosjektbeskrivelsen, legg vekt på amatørenes rolle i produksjonen.

 

Spørsmål? Send en e-post til Scenetekstfondet