Svært dramatisk kutt i voksenopplæring

Publisert: 08.10.2014

Regjeringen foreslår å kutte tilskuddet til studieforbundene med nærmere 20%. Forslaget innebærer et kutt på flere tusen kroner for et amatørteaterlag pr år. – Dette forslaget stemmer dårlig med regjeringens ønske om å bygge opp kunnskapssamfunnet og styrke frivilligheten, sier Morten Hagevik i Norsk teaterråd.

Flertallet av Norsk teaterråds medlemsorganisasjoner har lag som driver med voksenopplæring, og årlig representerer dette over 50 000 studietimer innenfor teater. Studieforbundet SO og AOF er medlem i Teaterrådet, og mange av de andre medlemsorganisasjonene er medlem i Studieforbundet kultur og tradisjon. Opplæring står således sentralt også i Norsk teaterråd.

Den tilskuddsordningen som i størst grad bygger kvalitet på amatørteaterfeltet lokalt – voksenopplæringen – står i fare for å forsvinne.

– Med disse midlene får det offentlige mye aktivitet igjen for pengene, og med dette kuttet gjør kunnskapsministeren det dyrere for den enkelte å delta på kurs også i amatørteater, sier Hagevik.