Visjonær frivillighet

Publisert: 14.05.2014

Norsk teaterråd holder kultur-frivillighetsfanen høyt hevet i Frivillighet Norge.

Visjonær frivillighet

Styret i Frivillighet Norge har nettopp vært samlet et helt døgn. Formålet med samlingen var å meisle ut grunnlaget for en ny frivillighetsplattform, og sekretariatet mottok mange engasjerte innspill fra styremedlemmene. Morten Hagevik i Norsk teaterråd sitter i styret, og han er spesielt opptatt av kultur- og voksenopplæringsorganisasjonene. – Det å være frivillig i et teaterlag, kor, korps, orkester eller spel skiller seg på noen punkter fra det å være frivillig i Røde Kors, Kirkens bymisjon eller idrettslaget, sier han. Samtidig er det mye som forener oss. Frivillighet Norge er en utmerket plattform for godt samarbeid om å utvikle frivilligheten videre.

Nye trender og ny virkelighet

Medlemsorganisasjonene og fylkesteaterrådene i Norsk teaterråd gjennomførte nettopp et spennende årsmøte, hvor det ble vedtatt en ny handlingsplan. Ett av punktene i denne handlingsplanen er at vi skal synliggjøre amatørteaterfeltet sin rolle som samfunnsutvikler. Og nettopp på dette feltet er styrerepresentasjonen i Frivillighet Norge viktig. – Vi fikk presentert flere nye interessante trender for frivilligheten på styrets møte, sier Hagevik. Og vi vil etter hvert informere medlemsorganisasjonene og fylkesteaterrådene om det arbeidet som gjøres i Frivillighet Norge på ulike felt.

Et annet punkt som er viktig for mange organisasjoner, er i hvilken grad de pågående prosessene med kommunesammenslåinger og koordineringer av oppgaver vil ha følger for medlemslagene. En representant fra KS var invitert til styrets samling, og det ble en interessant diskusjon i etterkant av hans innledning. – Norsk teaterråd er opptatt av å styrke det offentlige engasjement og også tilskudd til aktiviteten i organisasjonene, og det er viktig å ha en god dialog med KS, avslutter Hagevik.

Foto: Styreleder i Frivillighet Norge Sturla Stålsett i samtale med genralsekretær i Frivillighet Norge Birgitte Brekke.