Søk

menyFacebook Flickr RSS
Login

Meld deg på nyhetsbrev

Klikk her!

Siste nytt

Barneteaterfestival i Östersund
Amatörteaterns Riksförbund (ATR) ønsker barneteatergrupper fra hele Norden velkommen til Nordisk barnteaterfestival i Östersund, Sverige - 6.-11. august 2013.
Bilde
Invitasjon til Nordisk barnteaterfestival 2013 “Odjuret i saga och myt”.

ATR er arrangør, i samarbeid med Nordisk Amatørteaterråd (NAR), Svenskt Amatörteateråd (SAR) og Östersunds Teaterverkstad. Festivalen får støtte fra Nordisk Kulturfond.

Hvem er invitert
En teatergruppe fra Norge er invitert til å vise sin teaterforestillling. Det skal være teater for, med og av barn i alderen 10-12 år.

Øvrige deltakere kommer fra Danmark, Finland, Færøyene, Grønland, Island, Sapmi (det sydsamiske språkområdet), Sverige og Åland. (Fra Finland innbys to teatergrupper: en finsktalande og en svensktalende; fra Sverige innbys to teatergrupper: en svensktalende og en fra det sydsamiske språkområdet.)

Tema for festivalen
Festivaltemaet “udyr i sagn og myter” bygger på sagnet om Storsjöudyret, som nå og da sies å dukke opp fra Storsjöens vann, og som har blitt observert av dem som bor rundt sjøen fra 1600-talet og fram til våre dager. Deltagende teatergrupper er velkommen til å bruke festivaltemaet som inspirasjon og tolke det i en videre mening.

Kostnader
Festivalarrangører (ATR/SAR) dekker kost og losji for deltagande teatergrupper for inntil ti barn, en reiseleder og en regissør/instruktør. Om gruppen består av flere barn og/eller flere ledere/teknikere/andre voksne bekostes dette selv. Noe tilskudd kan søkes fra Norsk teaterrråd (ordningen har dessverre meget begrensede midler).

Informasjon
Løp og søk! Fristen for å søke om deltakelse er 1. mars 2013, og det søkes til Norsk teaterråd, på blankett som kan lastes ned her!


Spørsmål?
Kontakt Norsk teaterråd om det er noe du lurer på!

[tilbake]


Sist oppdatert: 29. januar 2013

i media nå

Org. kalender

Styremøte i Norsk teaterråd
Dato: 9. mai
Sted: Oslo

Årsmøte i Norsk teaterråd
Dato: 10. -11- mai
Sted: Oslo

Styremøte i Scenetekstfondet
Dato: 3. juni
Sted: Oslo

Styremøte i Scenetekstfondet
Dato: 9. september
Sted: Oslo

Styremøte i Scenetekstfondet
Dato: 2. desember
Sted: Oslo