Viktig støtte til Spelhandboka

Publisert: 24.06.2014

Styret i Norsk teaterråd støtter driften av Spelhandboka med ekstra midler i 2014.

Viktig støtte til Spelhandboka

Nettstedet spelhandboka.no er en svært nyttig møteplass og verktøykasse for spel i Norge. Spelhandboka har i år vært drevet på frivillig basis, og redaktørene av nettstedet har lagt ned betydelige ressurser i driften. Styret i Norsk teaterråd har, på tross av begrensede ressurser, valgt å støtte driften av nettstedet, da de ser på Spelhandboka som den aller viktigste ressursen for spel og amatørteater i Norge i dag.

Nettverket Historiske Spel (NHS) ble medlem av Norsk teaterråd i fjor, og er et spennende nytt tilskudd til organisasjonsfloraen i Teaterrådet.  NHS organiserer mange spel fra hele landet, og ser på Spelhandboka som et nyttig nettsted for både medlemmer og ikke-medlemmer. Etter å ha fått avslag på sin søknad i Kulturdepartementet, var det naturlig å søke Norsk teaterråd om driftsmidler.

Styret har vektlagt den unike posisjonen som organisasjonen har i forhold til historiske spel og friluftsspill i Norge. Selv om NHS er en liten organisasjon, så overtok de driftingen av Spelhandboka (inkl. ansvar for lønnsmidler til redaksjon) fra Norsk teaterråd i 2013. Spelhandboka er en unik ressurs for spel og amatørteater over hele Norge.  NHS har, med sine begrensede ressurser, få muligheter til å drifte Spelhandboka og samtidig utvikle egen organisasjon.

Det kan man være stolt av, og styret i Norsk teaterråd har ønsket å gi sin tilslutning til dette arbeidet ved å støtte driften med kr 120 000 i 2014. Vedtaket er fattet med forbehold om overføring av 2.-tilskudd fra Kulturdepartementet i 2014.